Back to top

Brzegowa Stacja Ratownicza w Świbnie

Brzegowa Stacja Ratownicza w Świbnie istnieje od 1954 r. Zlokalizowana jest przy wyjściu z portu rybackiego około 1,5 km od ujścia Wisły Przekop na jej zachodnim brzegu. Jest jedną z czternastu tego typu placówek, które rozmieszczone są wzdłuż całego wybrzeża RP. Brzegowe Stacje Ratownicze stanowią integralną część MSPiR - Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (międzynarodowa nazwa SAR) i działają w morskim zintegrowanym systemie ratowniczym.

Do zadań Brzegowej Stacji Ratowniczej należy:
- udzielanie pomocy ludziom znajdującym się w zagrożeniu w morskiej strefie brzegowej,
- ewakuowanie ludzi z jednostek znajdujących się na mieliźnie,
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
- współdziałanie ze statkami ratowniczymi w prowadzonych przez nie akcjach na wodach przybrzeżnych. 

Stacja pełni dyżury całodobowe oraz prowadzi stały nasłuch na kanałach 16 i 11 UKF. Telefony alarmowe stacji: (58) 3080523 oraz 505 050982.

Załogę BSR-u stanowi 5 ratowników zawodowych, którzy są etatowymi pracownikami MSPiR oraz ratownicy ochotnicy w liczbie 10 osób, rekrutujący się z miejscowej ludności (na ogół są to ludzie zawodowo związani z morzem).

Wyposażenie stacji to między innymi ponton hybrydowy z 50 konnym silnikiem zaburtowym, o tak zwanej dużej "dzielności morskiej". Oznacza to, że może on poruszać się w trudnych warunkach pogodowych. Do wyposażenia stacji należy również samochód terenowy, który porusza się dość swobodnie po piaszczystym terenie wydmowym, a w związku z tym dociera bardzo szybko w rejon prowadzenia akcji ratowniczej.

Ratownicy z BSR Świbno podczas akcji na Wiśle Przekop / fot. Bogdan Capała

Rejon działania Brzegowej Stacji Ratowniczej w Świbnie obejmuje strefę przybrzeżną Zatoki Gdańskiej (ok. 6 MM od brzegu), na odcinku: Gdańsk - Wyspa Sobieszewska - Mikoszewo. Ponadto w razie potrzeby BSR współdziała z innymi jednostkami wchodzącymi w skład Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, prowadzącymi akcje poszukiwawczo - ratownicze w rejonie wyznaczonym przez Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni.

Adres stacji:
Brzegowa Stacja Ratownicza ŚWIBNO
ul. Świbnieńska 9b
80-690 Gdańsk
tel. (58) 3080523
kom. 505 050982
e-mail: bsr.swibno@sar.gov.pl

Więcej o BSR Świbno na stronie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa