Back to top

Obrączkowanie ptaków w ujściu Wisły

Ptaki obrączkuje się w celu ich indywidualnego znakowania, co umożliwia śledzenie ptasich losów. Obrączkowanie dzikich ptaków jest jedną z najważniejszych technik badawczych stosowanych w badaniach życia ptaków. Każde stwierdzenie obrączkowanego ptaka (żywego lub martwego) dostarcza informacji o życiu tego ptaka, szczególnie o jego wędrówkach. Śledząc miejsca ponownych stwierdzeń obrączkowanych ptaków można uzyskać obraz tras ich wędrówek oraz poznać umiejscowienie terenów na których ptaki odbywają lęgi oraz spędzają zimę.

Zaobrączkowany ptak w rezerwacie Mewia Łacha tuż przed wypuszczeniem na wolność
Zaobrączkowany ptak w rezerwacie Mewia Łacha tuż przed wypuszczeniem na wolność

Obrączkowanie ptaków na terenie obecnego rezerwatu Mewia Łacha rozpoczęło się na początku lat 60-tych i z małymi przerwami odbywa się regularnie co roku w okresie od połowy lipca do końca września. Obrączkuje się tu głównie ptaki należące do grupy tzw. siewkowców, które swoje lęgowiska mają w północnej Skandynawii, Rosji, a nawet odległej Syberii. Łowi się je w specjalne pułapki ustawiane nad brzegiem morza i po zaobrączkowaniu natychmiast wypuszcza. Dzięki zaobrączkowaniu ponad 90 tys. siewkowców wiemy, że zimę spędzają na wybrzeżach zachodniej i południowej Europy oraz północnej Afryki. Wiemy także, że np. bocian i wiele innych gatunków ptaków po odbyciu bardzo dalekich lotów na miejsca zimowania, co roku potrafi wracać do tego samego gniazda. Znajomość takich szczegółów pozwala skuteczniej chronić ptaki na całym areale ich występowania.

Wypuszczanie ptaka po zaobrączkowaniu na wolność jest zawsze widowiskowe
Wypuszczanie ptaka po zaobrączkowaniu na wolność jest zawsze widowiskowe

Obrączkowanie ptaków w każdym państwie organizuje odpowiednia krajowa centrala obrączkowania. Polska Centrala Obrączkowania Ptaków znajduje się w Stacji Ornitologicznej PAN na Wyspie Sobieszewskiej. Ornitolodzy apelują: Gdy znajdziesz dzikiego ptaka z obrączką koniecznie zawiadom Stację Ornitologiczną:
1. Wypełnij specjalny formularz stwierdzenia
2. Skontaktuj się telefonicznie: +48 58 308 07 59 lub wyślij e-mail: ring@miiz.waw.pl

Więcej o obrączkowaniu ptaków na stronie Stacji Ornitologicznej PAN w Górkach Wschodnich