Back to top

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Ptasim Raju

Ścieżka prowadzi przez teren rezerwatu przyrody "Ptasi Raj" oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godzin. Początek trasy i tablica informacyjna o ścieżce znajdują się przy wejściu do rezerwatu, oddalonym o 100 m od przystanku końcowego autobusu nr 186 w Górkach Wschodnich. Tu też zlokalizowany jest mały parking. Dla osób zmotoryzowanych przewidziano możliwość nieco wcześniejszego zejścia ze ścieżki, aby mogli powrócić do pozostawionych na parkingu pojazdów.

Ścieżka w Ptasim Raju przebiega w większości po utwardzonym dukcie leśnym
Ścieżka w Ptasim Raju przebiega w większości po utwardzonym dukcie leśnym

Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe. Na trasie ścieżki znajdują się także 2 wieże obserwacyjne, z których rozpościerają się wspaniałe widoki na jeziora przybrzeżne, fragment plaży nazywany Mierzeją Messyńską (wąski fragment lądu pomiędzy jeziorem "Ptasi Raj" a morzem) oraz ujście Wisły Śmiałej.

Mapa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Ptasim Raju
Mapa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Ptasim Raju*

Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok, ale najlepszym terminem do odbycia wycieczki jest okres od kwietnia do października. Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków łatwo można zaobserwować wiele gatunków ptaków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi nam prowadzenie obserwacji. Trasa miejscami okresowo podmokła*.

* Źródło: Prospekt o ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej, wydany przez Stację Ornitologiczną PAN. Tekst: Elżbieta Kowalik. Aktualizacja: Bartosz Gast (2018).