Back to top

Most nad śluzą w Przegalinie

Przez nowy most na śluzie w Przegalinie przebiega druga (po moście sobieszewskim) droga dojazdowa na Wyspę Sobieszewską. Most w Przegalinie jest mostem zwodzonym nad Martwą Wisłą wybudowanym w 2012 roku w ramach projektu "Pętla Żuławska". Czynny jest przez cały rok, a przejazd po nim jest bezpłatny.

Wjazd na wyspę przez Przegalinę rozpoczyna się na węźle drogowym "Cedry Małe" (droga krajowa nr S7, kierunek Gdańsk Świbno), następnie przecina wieś Błotnik, mija nowo wybudowaną marinę Błotnik w starorzeczu Wisły i po ok. 3 km wjeżdża na most zwodzony łączący Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem.

Most Przegalina w liczbach:
- długość: 50 m
- szerokość: 11 m
- nośność: 50 ton
- czas zwodzenia: 2 min.
- most otwierany jest dla jednostek, których maszty są wyższe niż 8 metrów.

Warto wiedzieć:
- Telefon do obsługi mostu zwodzonego w Przegalinie: 514 953 638 oraz telefon do operatora śluzy: 786 876 453.
- Obiektem zarządza: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, tel. 58 341 20 41, e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl