Back to top

Stele ewangelickie w Sobieszewie

Zabytkowe stele przy kościele w Sobieszewie to najstarsze pomniki nagrobne na terenie Trójmiasta!

Zabytkowe stele to rokokowe pomniki nagrobne z II połowy XVIII wieku, które stały na starym cmentarzu przykościelnym w Sobieszewie. Cmentarz ten zbudowany został w XVII w. przy kościele ewangelickim. Przetrwał do końca wojny, po której został zdewastowany i praktycznie zkliwidowany. Do dnia dzisiejszego z cmentarza nie pozostało prawie nic, za wyjątkiem kilku nieznanych nagrobków oraz dwóch steli. Obecnie ustawiono je na terenie kościoła katolickiego pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie.

Pierwsza ze stel to nagrobek z piaskowca, wytwór zapewne XVIII-wiecznych warsztatów kamieniarskich z terenu Gdańska, datowany na 1777 rok. Natomiast druga stela to nagrobek nie sygnowany, zapewne też wytwór XVIII-wiecznych zakładów kamieniarskich w Gdańsku. Obie stele ewangelickie przedstawiają dużą wartość artystyczną. Bogato dekorowane, o plastycznym ornamencie, posiadają wiele symboli (czaszkę z piszczelami, ornament liściasty, główkę anioła) dziś już na nagrobkach nie spotykanych.

Możliwość zwiedzania:
Codziennie, bez ograniczeń czasowych (teren kościoła pw. Matki Bożej Saletyńskiej).

Warto wiedzieć:
Adres obiektu: Gdańsk Sobieszewo, ul. Piesza 1.
Obiektem zarządza: Parafia Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, tel. 58 3080706, e-mail: sobieszewo@diecezjagdansk.pl

Zobacz więcej: Zdjęcia steli - detale